NÜVE CAPITAL Danışmanlık A.Ş.

NÜVE CAPITAL Çalışma Alanları

NÜVE CAPITAL’in çalışma alanlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

A. Kurumsal Yatırımcılar

Aşağıda yer alan kurumların kuruluş, halka arz, dönüşüm, birleşme, bölünme ve tasfiye süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri ile faaliyetleri süresince ihtiyaç duyulan alanlarda periyodik danışmanlık hizmetleri:

1.Yatırım Fonları

 • Menkul Kıymet Yatırım Fonları

 • Emeklilik Yatırım Fonları

 • Gayrimenkul Yatırım Fonları

 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

2.Yatırım Ortaklıkları

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

 • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

 • Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

inner_image

B. Sermaye Piyasası Kurumları

Aşağıda yer alan kurumların kuruluş, faaliyet izni, dönüşüm, birleşme, bölünme ve tasfiye süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri ile faaliyetleri süresince ihtiyaç duyulan alanlarda periyodik danışmanlık hizmetleri:

 • Portföy Yönetim Şirketleri

 • Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri

 • Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketleri

 • Diğer Sermaye Piyasası Kurumları

inner_image

C. Halka Arz ve İhraç Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi

İhraç veya halka arz işlemlerine yönelik olarak şirketlerin halka arza/ihraca hazırlanmasına ve halka arz/ihraç sürecinin yönetilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri.

inner_image

D. Bireysel Emeklilik Şirketleri

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş, ihraç, dönüşüm, birleşme ve tasfiye süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri ile emeklilik şirketlerinin faaliyetleri süresince ihtiyaç duyulan alanlarda periyodik danışmanlık hizmetleri.

inner_image

E. Halka Açık Şirketler

Halka açık şirketlerin sermaye artırımı, dönüşüm, birleşme, bölünme, ihraç, tasfiye vb. başvuru süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri ile faaliyetleri süresince ihtiyaç duyulan alanlarda periyodik danışmanlık hizmetleri.

inner_image

F. Uyumluluk Takibi

Halka açık şirketlerde, yatırım ortaklıklarında ve portföy yönetim şirketlerinde uyumluluk takibine ilişkin periyodik danışmanlık hizmetleri.

inner_image

G. Kurumsal Yönetim

Halka açık şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarına ve bu uygulamaların iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri.

inner_image

H. Proje Danışmanlık Hizmetleri

Kişi veya kurumların finansal ihtiyaçlarına yönelik proje ve ürün geliştirme hizmetleri.

inner_image

I. Uluslararası Mevzuat ve Uygulama takibi

Kurumsal yatırımcılar ile diğer sermaye piyasası kurumları için uluslararası mevzuat ile best practice uygulamalarının düzenli olarak takibi ve bu konularda danışmanlık hizmetleri.

inner_image

J. Eğitim

Çalışanlara, yöneticilere, yatırımcılara, risk yönetim şirketlerine ve üniversitelere yönelik sermaye piyasası ve mevzuat eğitimi hizmetleri.

inner_image